مدیر:
مهدی فلاحتی
شماره تماس:
(تهران: 55608753)
(اصفهان: 031352411814
09003135241816)
فکس:
55578445
شماره همراه:
آدرس:
دفتر مرکزی: بازار عباس آباد، روبروی دالان دوم امیرکبیر، نبش سرای عاج، پلاک269،
کارخانه: اصفهان، خ مالک اشتر، پشت کارخانه قند، جاده پی وی سی، رنگ و تکمیل رنگین نما فلاحتی
رنگین نما سپاهان
رنگین نما سپاهان
رنگین نما سپاهان
رنگین نما سپاهان
رنگین نما سپاهان
رنگین نما سپاهان
رنگین نما سپاهان
رنگین نما سپاهان
رنگین نما سپاهان (فلاحتی)
رنگین نما سپاهان (فلاحتی)
رنگین نما سپاهان (فلاحتی)
رنگین نما سپاهان (فلاحتی)
رنگین نما سپاهان (فلاحتی)
رنگین نما سپاهان (فلاحتی)