تولید و پخش روسری گلچین - روسری فروشی - تولیدی روسری - بازار
تولید و پخش روسری گلچین - روسری فروشی - تولیدی روسری - بازار
مدیریت: صالح
شال و روسری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
بازار بزرگ ، بازار جامع اول ، اول بازار طوس پلاک: 40-42-44