فروشگاه خرازی عسگری - خرازی بازار - پخش ملیله بازاربزرگ - پخش نگین مشیرخلوت
فروشگاه خرازی عسگری - خرازی بازار - پخش ملیله بازاربزرگ - پخش نگین مشیرخلوت
مدیر: مهدی عسگری
انواع نگین - منجق - ملیله - مروارید - سرمه و کریستال   پولک
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
پانزده خرداد، بازار چهارسوق بزرگ، مشیرخلوت، طبقه دوم، پلاک 41
     
     
تصاویر