چسب صنعتی
شیرزاد
مدیریت: جواد شیرزاد
چسب
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
15خرداد - سرای جواهری پلاک: 41