ریسندگی و بافندگی
قماش سیدحسن سیدعرب
مدیریت: سیدحسن سیدعرب
بورس تریکو وگرد بافت
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
بازار بزرگ، دالان اول ملک، سرای عالی پلاک: 25