تولیدی جوراب سما - جوراب زنانه - پارازین - شیشه ای - خیام شمالی - منطقه 12 - تهران
تولیدی جوراب سما - جوراب زنانه - پارازین - شیشه ای - خیام شمالی - منطقه 12 - تهران
مدیریت: هادی مطلق
تولیدی جوراب زنانه
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
تهران ، میدان محمدیه ، خیابان خیام شمالی ، روبروی مخابرات ، شهید قندی پلاک 397