چسب صنعتی
فاضلی
مدیریت: امیرعباس فاضلی
چسب
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
بازار - بین چهارسوق بزرگ و کوچک - سرای حاج حسن - حیاط دوم - مقابل بانک ملی پلاک: 60