لوازم آشپزخانه
میعاد
مدیریت: رضا میعاد
عرضه انواع محصولات آشپزخانه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
بازار بزرگ بازار تهران تیمچه حاجب الدوله دالان دوم پلاک: 141