تیادم TIADEM
تیادم TIADEM
مدیر: سعید اخترانی
زیور آلات
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خیابان 15 خرداد، سرای اقبال، پلاک: 789و787