فرش ماشینی و موکت
گالری نیلگون
مدیر: محمدرضا کدخدا
بورس انواع تابلو فرش و فرشهای دستبافت
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
سبزه میدان، بازارکفاشها، سرای بوعلی نو، پلاک: 107 طبقه بالا همکف