چسب صنعتی
گروه بسته بندی اطلس
مدیریت: ناصر محمدی
توزیع انواع نوارچسب سلفونی، کاغذی و کریستال، چاپ طرح ارائه شده بر روی چسب