محصولات فرهنگی و هنری
فروشگاه بهروز بقایی
مدیر: بهروز بقایی
پخش انواع تسبیح ایرانی و خارجی قبله نما و مهر
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
15خرداد - بازار سلطانی - اول جامع 2 پلاک: 2