چسب صنعتی
فتحی
مدیریت: حبیب اله فتحی
بورس لایی ایرانی و خارجی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
بازار - چهار سوق کوچک - سرای سیدمحسن پلاک: 19