نقره جات-زیور آلات
زیورآلات جاوید
مدیر: نبی اله جاوید
پخش بدلیجات
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
15 خرداد -جلوخان -مسجد امام خمینی پلاک: 36