فرش ماشینی و موکت
فرش فاخر
مدیر: خلیل نیشابوری
فرش
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
بازار کفاشها، نبش سرای بوعلی، پلاک: 136