چاقو و قیچی سازی
دباغ کاشانی
مدیریت: دباغ کاشانی
فروش انواع قیچی خیاطی برش وخانگی
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
15خرداد، بازار بزرگ، نبش چهار سوق کوچک پلاک: 381