ظروف کرایه
ظروف مسی 135
مدیریت: مظهری
ظروف مسی به صورت کلی و جزئی ، سفید کردن ظروف مسی خریدار مس کهنه
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
بازار بزرگ ، خ 15 خرداد ، سبزه میدان ، بازار کفاش ها ، پلاک 178