موسسات و انجمن های خیریه
موسسه امام سجاد
مدیر: نجم الدین عرفانی
موسسه خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
15خرداد پاساژ سرای اقبال طبقه همکف پلاک: 775