فروشگاه فرش عزیز توکلی
فروشگاه فرش عزیز توکلی
مدیر: عزیز توکلی
صادرات و واردات فرش
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
بازاربزرگ، بازار عباس آباد، سرای ثانوی پلاک: 15