فرهنگسراها
خانه فرهنگ شهید چمران
مدیر:
ساختمان در ۱ طبقه و ۲ اتاق است و در منزل پدر شهید چمران قرار دارد.عمده فعالیت ها فرهنگ هنر خانه فرهنگ شهید چمران تشکیل کانون های مختلف از جمله تحقیق و پژوهش ، فیلم و عکس و ادب و هنر می باشد. سال تاسیس ۱۳۸۷
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خیابان پانزده خرداد، چهار راه سیروس ، گذر سرپولک کوچه شهید بشر پلاک: ۷