گونی فروشی
بازرگانی معافی
مدیریت: عبداله معافی
گونی چطایی و کلیه کیسه های پروپلیپین، لمینه، جامبویک در ابعاد و اندازه های مختلف
شماره تماس:
فکس:
55805235
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خیابان 15خرداد - جنب بازار شیرازی پلاک: 582