نمایندگی های مرکزی خودرو
سایپا کد نمایندگی 1145
مدیر:
نمایندگی های مرکزی خودرو
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
ضلع شمال شرقي ميدان وحدت اسلامي (شاهپورسابق) - پلاك 465