پارچه فروشی
روستا
مدیر: روستا
پارچه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
بازار عباس آباد کوچه علی آبادی پاساژ قائم طبقه 1- پلاک: 141