نمایندگی های مرکزی خودرو
سایپا کد نمایندگی 520
مدیر:
نمایندگی های مرکزی خودرو
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
خ قزوين - پل امامزاده معصوم - اول خ فيروزآباد