فرهنگسراها
خانه فرهنگ سلمان فارسي
مدیر:
این مرکز از شش کلاس درس، کارگاه سفالگری و گالری برای عرضه کالاهای فرهنگ و مساحت حدود۴۸۰ متر مربع، مرکز فرهنگی تفریحی بسیار خوب برای گذراندن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان منطقه جنوب غرب تهران است.
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
خیابان قزوین ، خیابان قلعه مرغی