مسافرخانه ها
مهمانپذیر صبا
مدیر: علی اکبر مقدم
مهمانپذیر مجهز به شوفاژ، کولر، حمام، تلویزیون و سوئتهای خانوادگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
میدان راه آهن، روبروی پلیس راه آهن، جنب کانون پرورشی حر پلاک 803