سیستم برودتی و گرمایشی
البرزسرمایش
مدیریت: داود حیدری
تولید ماشین های بستنی ساز و آبمیوه و یخچالهای قنادی و ....