خیاطی-مزون-خرج کاری
خیاطی فدک
مدیریت: حسن علی هاشم زاده
دوخت کت و شلوار مردانه
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
جوادیه ، 10 متری اول ، پلاک 374