الکتروموتور صنعتی و پمپ - پمپ آب
تکنو ابزار
مدیریت: مهدی زمانی
تعمیرات و سیم پیچی بتن کن، دریل، سنگ فرز