پارچه فروشی
پارچه سرای نادر
مدیر: نادر حسینی
پارچه فروشی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
بازار مسگرها، کوچه گونی فروش ها ، سرای سید عبیدالله، پلاک 3