فرش ماشینی و موکت
فرش فروشی سیف اله زاده
مدیر: معرفت سیف اله زاده
فرش فروشی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
بازار تهران، خیابان خیام، کوچه فراشباشی، سرای آزاد، پلاک 607