مرکز تصویر برداری شبانه روزی فلاح در منطقه 17
مرکز تصویر برداری شبانه روزی فلاح در منطقه 17
مدیریت:
رادیولوژی، سونوگرافی، سونوگرافی تخصصی، رادیوگرافی تخصصی، سی تی اسکن، طرف قرارداد با کلیه بیمه ها و بانک تجارت، بانک صادرات، شهرداری، نیروی مسلح و بیمه سلامت
شماره تماس:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
تهران ، فلاح، 20 متری ابوذر، مقابل مسجد جامع ابوذر ، پلاک: 528

تصویر برداری شبانه روزی فلاح

 

مجموعه ای که برای تشخیص مشکلات به وجود آمده در بافت ها و اسکلت بدن از تکنولوژیی که به وسیله طول موج های مخصوصی کار می کنند تاسیس شده تا به روند شناسایی بیماری و آسیب های بدن سرعت بخشد ، با تفسیر و بررسی عکسبرداری های انجام شده توسط این دستگاه ها می توان روش درمان بهتری را ارائه کرد ، در دسته فعالیت های پزشکی و سلامت می باشد.

رادیولوژی شبانه روزی در منطقه 17 | مرکز تصویر برداری در ابوذر