صوتی و تصویری(خدمات)
تعمیرگاه مجاز غرب
مدیریت: جلال شهسواری
تعمیرات تلویزیون رنگی و سیاه و سفید