خیاطی-مزون-خرج کاری
بلا
مدیریت: مهدی عبدلی
مزون
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
امام زاده حسن کوچه آقاجان پلاک: 1