خیاطی-مزون-خرج کاری
تک
مدیریت: فاطمه همت
خیاطی- مزون
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
امامزاده حسن پاساژ امین الملک طبقه همکف پلاک: 26