کانال سازی - نبشی سازی
کانال سازی لشگری
مدیر: احمد لشگری
ساخت، نصب، تعمیر و کانال کشی کولر
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
20 متری ابوذر(فلاح) خیابان سجاد جنوبی، پلاک: 271