لوازم آشپزخانه
فروشگاه هاشمی
مدیریت: سید مهدی هاشمی
لوازم آشپزخانه و خانه
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
خیابان قزوین، امام زاده حسن، کوچه حیدری، پلاک: 3