محصولات فرهنگی و هنری
قائم
مدیر: سیفی
محصولات فرهنگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
فلاح-خ ابوذر-خ احمدی پلاک: 27