خیاطی-مزون-خرج کاری
عسل
مدیریت: مهدی مظفری
مزون عروس
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
امامزاده حسن، خ امین الملک، بازاررضا طبقه دوم،انتهای سالن