خیاطی-مزون-خرج کاری
توحید
مدیریت: ابوالحسن دهقانی
خیاطی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
قزوین - سه راه آذری - خ لقمان حکیم پلاک: 63