شوینده و بهداشتی
فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی عاشوری
مدیریت: امیررضا عاشوری
عرضه مواد شوینده و لوازم ارایشی بهداشتی.