نانوایی سنتی و فانتزی
نان فانتزی طاها
مدیر: سجاد اسماعیل زاده
نان فانتزی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
امامزاده حسن، امین الملک، مقابل خ لقمان پلاک: 414