دهکده سبز - لوازم باغبانی - کشاورزی - خیابان قزوین
دهکده سبز - لوازم باغبانی - کشاورزی - خیابان قزوین
مدیریت: عبدالرضا آزاد
لوازم باغبانی و کشاورزی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
خیابان قزوین، دوراهی قپان، ابتدای امین الملک، خیابان عبید زاکانی، پلاک 107