صحافی
صحافی خیام
مدیریت: سیدخلیل کاظمی
صحافی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
قزوین، پل امامزاده معصوم، خ عرب، خ پهلوانی، کوچه نوروزی، پلاک: 6