شوراهای حل اختلاف
بریانک
مدیر:
شورای حل اختلاف
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
خ.بریانک-داخل پارک نور-س.دفتر شورایاری محله بریانک