خیاطی-مزون-خرج کاری
تعمیرات خیاطی بانو
مدیریت: عذرا پناهی
تعمیرات لباس
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
امام زاده حسن، پاساژ سهند، طبقه اول پلاک: 95