چاقو و قیچی سازی
اسماعیلی راد
مدیریت: کوروش اسماعیلی راد
انواع قیچی
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
15خرداد-راسته بازاربزرگ-روبروی بازارسلطانی پلاک: 34