کارتن و جعبه سازی
کارتن فرمند
مدیر: حافظ و حمید فرهمند
فروش و ساخت کارتن - جعبه و انواع ورقهای ایرانی و خارجی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
مولوی-جنب پاساژسیاره پلاک: 438