خیاطی-مزون-خرج کاری
مسعود
مدیریت: هادی علوی
پخش وفروش لوازم خیاطی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
بازار، چهارسوق کوچک، سرای سیدمحسن پلاک: 17 طبقه همکف