خیاطی-مزون-خرج کاری
مُعمر
مدیر: اسلام معمر
خرج کار، دکمه ، زیپ و...
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
بازار، سبزه میدان، بازارپاچنار، خ دردار پاساژ میخک طبقه 1- پلاک: 9